Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣHΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Με την πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού χώρου  www.realestatecorner.gr (εφ’εξής: “ο δικτυακός τόπος”), αποδέχεστε τους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης του που παρατίθενται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποια από τις παρακάτω προυποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου τότε δε θα πρέπει να τον χρησιμοποιείτε για κανέναν λόγο ή να περιηγείστε σε αυτόν αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τρόπο για παράνομους σκοπούς, να μην βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργικότητα του ή να προσπαθήσετε νααλλοιώσετε το περιεχόμενό του. Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα του να αλλάξει τους όρους χρήσης και προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, οπότε θα πρέπει να διαβάζετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο www.realestatecorner.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου διατίθεται για πληροφοριακούς λόγους και σε καμμία περίπτωση δεν έχει νομική υπόσταση ή αποτελεί συμβουλή για οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου δε θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο του για να πάρουν αποφάσεις ή να προχωρήσουν σε οικονομικές ή άλλου είδους συναλλαγές. Ο διαδικτυακός τόπος σε καμμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή συμπτωματική φθορά προκαλείται στους χρήστες του εξαιτίας των πληροφοριακού ή διαφημιστικού υλικού του.

Ο διαδικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια, ορθότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου του. Επομένως δε παρέχει καμμία εγγύηση, ρητή ή μη, για την αρτιότητα της αρθρογραφίας, την περιγραφή των ακινήτων ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία (εφ’εξής: η εταιρεία), με διακριτικό τίτλο Advertising Corner Ε.Ε, στην κατοχή της οποίας ανήκει ο διαδικτυακός τόπος ww.realestatecorner.gr, υπό οποιεσδήποτε  συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσίων και περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με προσωπική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων χρήσης. Ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο θα παρέχεται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι θα απαντώνται όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Η εταιρεία Advertising Corner Ε.Ε δεν εγγυάται πως ο διαδικτυακός της τόπος www.realestatecorner.gr ή οι εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοποιούνται για την διάθεση του περιεχομένου στους χρήστες είναι καθαροί από ιούς. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών καί όχι του διαδικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Το δικαίωμα χρήσης όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (αρθρογραφίας, χαρτών, χώρων προβολής και λοιπών υπηρεσιών) ,των πατεντων, των λογοτύπων ή άλλων σημάτων του και γενικότερα όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν αυτόματα από την αισθητική ή τη λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου, παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Advertising Corner Ε.Ε. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας και να απέχετε από αντιγραφή, downloading, μετάδοση, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς του όποιου υλικού που περιλαμβάνεταιστον διαδικτυακό τόπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του διαδικτυακού τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (Links) – ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links). Η παροχή της πρόσβασης αυτής σε καμμία περίπτωση δε σημαίνει την έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων και η εταιρεία Advertising Corner Ε.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των. Εφ’όσον ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αποφασίσει να επισκεφτεί, μέσω των συνδέσμων του, τους διαδικτυακούς χώρους  τρίτων, τότε αυτομάτως υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Εντούτοις, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις για να αφήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο δεν έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο των άλλων ιστοχώρων.

Ο διαδικτυακός τόπος περιέχει υλικό που υποβάλλεται από τρίτους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράλειψη, σφάλμα, ανακρίβεια προκύπτει από αυτό το υλικό που υποβάλλουν οι τρίτοι. Ο διαδικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών του και τρίτων αντισυμβαλλόμενων μελών καθώς οι χρήστες υπόκεινται στους όρους συναλλαγών των τρίτων αντισυμβαλλόμενων μελών.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν έχει την υποχρέωση αλλά διατηρεί το διακαίωμα να προβάλλει, αναπαράγει, μεταφράσει το υλικό που του έχουν υποβάλλει οι χρήστες ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέλος οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, οι οποίοι αποτελούν συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και των χρηστών αυτού, υπόκεινται στο Εθνικό Δίκαιο, στο Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης και στις σχετικές διεθνέις συμφωνίες.

Τυχόν διαφορές που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή των όρων χρήσης ή από κάποιοα παρεχόμενη υπηρεσία υπάγονται στη δικαιοδοσία των διακαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εδώ.