Αντικειμενικές αξίες

Τώρα η αντικειμενική αξία του ακινήτου σας....με ένα κλικ!


Το Real Estate Corner σας παρέχει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σας συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που αντιστοιχεί στον τύπο ακινήτου που διαθέτετε.

Ανάλογα με τον τύπο του ακινήτου σας επιλέξτε την κατάλληλη φόρμα:
Οι αντικειμενικές αξίες που υπολογίζονται στις παρακάτω φόρμες αφορούν στην αξία αποπερατωμένων ακινήτων. Επομένως, σε περίπτωση που το κτίσμα σας είναι ημιτελές ακόμα, με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, μαθαίνετε την αντικειμενική αξία που θα έχει εφ’όσον αποπερατωθεί πλήρως. Στις φόρμες που ακολουθούν υπάρχουν αναλυτικές επεξηγήσεις για τα πεδία συμπλήρωσης και συνοδεύονται από πινακες και χάρτες όπου αυτοί χρειάζονται. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να εκμεταλλευτείτε άμεσα ένα ημιτελές κτίσμα και επιθυμείτε να μάθετε την αντικειμενική αξία που έχει  πριν την  αποπεράτωσή του, τότε μπορείτε να μας επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας  εξυπηρετήσουμε ή να απευθυνθείτε σε κάποιον επίσημο φορέα


Οι παραπάνω φόρμες δεν αποτελούν νομικό έγγραφο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθουν στις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες (π.χ εφορία). Συμπληρώνοντας τις παραπάνω φόρμες αποδέχεστε πως το Real Εstate Corner και τα στελέχη του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την, καθ’οποιονδήποτε τρόπο, χρήση του εγγράφου. Έχει γίνει σοβαρή προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντικειμενική αξία ακινήτων. Ωστόσο, για την διευκόλυνση των μελών μας, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν τηρήθηκε πιστά ώστε να μην κουραστούν  με περιττά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν ελάχιστα την τελική αντικειμενική αξία του ακινήτου.

EXTRA TIP :   Η Τιμή Ζώνης του ακινήτου σας αναγράφεται και στον λογαριασμό της ΔΕΗ !