Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία (εφ’εξής: η εταιρεία) , με διακριτικό τίτλο Advertising Corner Ε.Ε, στην κατοχή της οποίας ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.realestatecorner.gr (εφ’εξής: διαδικτυακός τόπος), συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του διαδικτυακού τόπου μόνο εφ’όσον οι οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι κάποια προσωπικά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο και κάποιες προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών που τις δίνουν οι ίδιοι εκουσίως για να διευκολύνουν την βελτίωση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και την αποστολή σε αυτούς, εφ’όσον επιλέγουν να τα λαμβάνουν, ενημερωτικών emails και newletters. Η διεύθυνση IP σας: η οποία είναι μία σειρά που μοναδικούς αριθμούς τον υπολογιστή σας που καταγράφεται από τον web server μας, όταν απαιτείτε οποιαδήποτε σελίδα ή ανοίκειο της ιστοσελίδας.

Τα στοιχεία αυτά των χρηστών σε καμμία περίπτωση δε θα διατεθούν προς πώληση ή θα δημοσιοποιηθούν από την εταιρεία σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τη ίδια, χωρις της συγκατάθεση των χρηστών. Η εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τα στοιχεία των χρηστών για λόγους στατιστικούς ή για να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.realestatecorner.gr.

Ο διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται ύπο την ευθύνη τρίτων φορέων και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τους όρους των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί οι δικτυακοί τόποι. διαδικτυακών τόπων και η εταιρεία Advertising Corner Ε.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των. Εφ’όσον ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αποφασίσει να επισκεφτεί, μέσω των συνδέσμων του, τους διαδικτυακούς χώρους  τρίτων, τότε αυτομάτως υπόκειται στους όρους χρήσης και στα προσωπικά δεδομένα αυτών. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις για να αφήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο δεν έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο των άλλων ιστοχώρων. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε αρμόδιοι για την προστασία και τη μυστικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχετε ταυτόχρονα επισκεπτόμενοι τέτοιους συνδέσμους, καθώς οι σύνδεσμοι αυτοί δεν διέπονται από αυτήν την δήλωση μυστικότητας. Πρέπει να ασκήσετε την προσοχή και να εξετάσετε τις δηλώσεις μυστικότητας που εφαρμόζουν οι άλλοι διαδικτυακοί τόποι. Ο διαδικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.