Στεγαστικά Δάνεια

Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημαντικότερη επένδυση στη ζωή ενός ανθρώπου. Η απαραίτητη, πολλές φορές, λήψη στεγαστικού δανείου για την πραγματοποίηση της αγοράς σχετίζεται με πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, κατά τις οποίες μπορεί να  προκύψουν διαφόρων ειδών προβλήματα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, το RealEstateCorner δημιούργησε έναν αναλυτικό οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία λήψης στεγαστικού δανείου.

Στεγαστικό δάνειο είναι η πίστωση την οποία χορηγεί ένας τραπεζικός οργανισμός σε κάποιον ιδιώτη για την αγορά, ανέγερση, επισκευή ή συντήρηση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης (για ίδια χρήση ή εκμετάλλευση), για την αγορά οικοπέδου καθώς και για την αναχρηματοδότηση προηγούμενων στεγαστικών δανείων άλλων τραπεζών. Το ποσό της παραπάνω πίστωσης επιστρέφεται στον τραπεζικό οργανισμό με την μορφή προκαθορισμένων δόσεων, επαυξημένο κατά το ποσό των τόκων που αναλογούν στην συγκεκριμένη περίοδο αποπληρωμής.