Πώληση Ακινήτου

Η συσσώρευση οικοδομικού όγκου των τελευταίων ετών και η πληθώρα επιλογών καθιστούν τους υποψήφιους αγοραστές πιο απαιτητικούς και "υποψιασμένους" για την αγορά των ακινήτων. Έτσι, λοιπόν, κάθε μελλοντικός πωλητής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στους παράγοντες εκείνους οι οποίοι καθιστούν ένα ακίνητο πιο ελκυστικό και πιο ανταγωνιστικό. Μια διαδικασία που απαιτεί βαθειά έρευνα αγοράς και οργανωμένη προώθηση του ακινήτου.