Αγορά Ακινήτου

Κατά την αγορά ενός ακινήτου πολλά είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος αγοραστής. Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικότερα σημεία, στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε η αγορά του ακινήτου να γίνει με τα πιο ασφαλή κριτήρια.