Δημιουργική Αρχιτεκτονική

04/09/2012 Άρθρα / Αρχιτεκτονική

Αποθήκευση

Medium_h_home

Μοναδικά κτίρια σχεδιασμένα από τον Ισπανό καλλιτέχνη και φωτογράφο Victor Enrich…..

Δημιουργική Αρχιτεκτονική-1
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-2
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-3
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-4
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-5
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-6
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-7
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-8
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-9
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-10
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-11
Δημιουργική Αρχιτεκτονική-12

Πηγή:http://magazine.18-24.gr